نویسنده = جمشید آیت اللهی
تعداد مقالات: 3
1. هپاتیت ویروسی در حاملگی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-62

جمشید آیت اللهی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ محمد باقر اولیا؛ سید مهدی سجادی


2. تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 49-61

جمشید آیت اللهی؛ نسرین قاسمی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ اعظم السادات هاشمی؛ مصطفی بهجتی


3. بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 15-18

جمشید آیت اللهی؛ علیرضا زارع