نویسنده = علی مقیمی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات همزمان استرس نوری و صوتی پیش از تولد بر میزان وزن تولد نوزادان رت

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 31-36

زینب اکبرنژاد؛ حسین حقیر؛ علی مقیمی؛ آمنه سازگارنیا؛ فاطمه متجدد؛ علیرضا فاضل


2. شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 47-52

محبوبه تشکری؛ علی مقیمی؛ علی اصغر پیله وریان؛ مریم مقیمیان