نویسنده = سیده زهرا اعمی
تعداد مقالات: 2
1. ارتقای عملکرد زنان باردار در سلامت دهان و دندان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

دوره 18، شماره 176، دی 1394، صفحه 11-16

زهرا امامی مقدم؛ سیده زهرا اعمی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه سردار آبادی


2. تأثیر برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در ارتقاء سلامت زنان سالمند

دوره 18، شماره 177، دی 1394، صفحه 20-25

سیده زهرا اعمی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه پورتقی؛ زهرا عسکری حسینی؛ زهرا امامی مقدم