نویسنده = Marzieh Saei Gharenaz
تعداد مقالات: 3
1. تبیین تجارب زیستی مادران از سازگاری با مرگ پری‌ناتال: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 20، مرداد 1395، صفحه 19-29

حمیده محدثی؛ آرام فیضی؛ گیتی ازگلی؛ کوروش ساکی؛ مرضیه ساعی قره ناز