نویسنده = رضا قانعی
تعداد مقالات: 3
1. شیوع سندرم پاهای بی‌قرار در زنان باردار در آسیا: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 21، ویژه نامه، شهریور 1397، صفحه 18-10

علیرضا عبدی؛ محبوبه نظری؛ سید حسن نیک‌سیما؛ وجیهه باغی؛ رضا قانعی قشلاق


2. ارتباط بین وقفه‌های تنفسی خواب و فشار خون در زنان مبتلا به دیابت بارداری

دوره 16، شماره 85، بهمن 1392، صفحه 18-24

رضا قانعی قشلاق؛ وجیهه باغی؛ عدالت امین پور


3. بررسی ارتباط بین افسردگی دوران بارداری با وقفه های تنفسی خواب

دوره 16، شماره 52، خرداد 1392، صفحه 18-24

وجیهه باغی؛ رضا قانعی؛ مریم روحی؛ هادی قریشی؛ ناصر مرادی