نویسنده = سجاد علیزاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی توده ها و ضایعات تخمدانی در رده های سنی مختلف

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 9-16

مریم حسنی؛ سجاد علیزاده؛ پری بسطامی؛ فرناز سهیلی


2. بررسی پاتولوژیک توده های پستانی در سنین قبل و بعد از یائسگی

دوره 16، شماره 68، مهر 1392، صفحه 21-27

فرناز سهیلی؛ سجاد علیزاده؛ مریم حسنی؛ پری بسطامی


3. بررسی شیوع مصرف داروهای غیر مجاز و الکل در طی دوره بارداری در شهر ایلام

دوره 15، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 22-29

فرناز سهیلی؛ سجاد علیزاده؛ مریم دارش؛ عاطفه یوسفی؛ معصومه چراغی؛ خیرالله اسداللهی