نویسنده = نزهت شاکری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی شده بر انتخاب روش زایمان

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-7

زهره کشاورز؛ اعظم غضنفریان؛ معصومه سیمبر؛ نزهت شاکری


2. بررسی ارتباط بیماری پریودنتال با دیابت بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد در سال 1390

دوره 18، شماره 143، اردیبهشت 1394، صفحه 11-16

گیتی ازگلی؛ ام البنین محسن پور؛ نزهت شاکری؛ علی فروزانفر؛ محمد حسن نیک خو