نویسنده = ساره حسینی
تعداد مقالات: 3
1. گزارش یک مورد کیست اپیدرموئید پره ساکرال همراه با سرطان سرویکس

دوره 18، شماره 171، آذر 1394، صفحه 17-22

ساره حسینی؛ معصومه غریب؛ سمیرا حسینی


2. سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

دوره 17، شماره 124، آذر 1393، صفحه 15-21

منیره طوسی؛ محمد محمدیان پناه؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی


3. پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-8

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی