نویسنده = سیده اعظم پورحسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 30-38

مهسا دهقانی؛ راحله بابازاده؛ طلعت خدیوزاده؛ سیده اعظم پورحسینی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. استخراج نظام‌مند آیتم‌های داده‌ای لازم برای تشخیص بارداری‌های شایع پرخطر با استفاده از رویکرد دلفی

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 18-28

کلثوم دلدار؛ فاطمه تارا؛ سارا میرزائیان؛ سیده اعظم پورحسینی؛ سید محمود تارا


3. گزارش یک مورد کوریوآنژیومای جفتی

دوره 19، شماره 16، تیر 1395، صفحه 17-22

سیده اعظم پورحسینی؛ سمانه فیروز؛ نغمه خورسند