نویسنده = مهدی طالبی
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد اختلال هوشیاری عمیق در خانمی باردار با مسمومیت با سم آمیتراز

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 9-12

بیتا دادپور؛ مهدی فروغیان؛ مهدی طالبی؛ سمیرا توسلی


2. بررسی ارتباط اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان

دوره 15، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 1-6

مهدی طالبی؛ رضا افشاری؛ رضا طالبی دلویی؛ الهام ارقامی؛ سمیرا توسلی