نویسنده = دکتر مژگان تن ساز
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر آرای طب سنتی ایرانی در خصوص درمان سندرم تخمدان پلی‫کیستیک با زالو‬‬‬

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 75-84

دکتر مریم بهمن؛ دکتر مژگان تن ساز